Työsuhdekeksintö

Työnantajalla on oikeus saada työ- tai virkasuhteessa syntyneen keksinnön oikeudet kokonaan tai osittain työntekijältä. Jotta työnantaja voisi vapaasti harkita työsuhdekeksinnön oikeuksien ottamista, tulee työntekijän viipymättä kirjallisesti ilmoittaa työnantajalle työsuhteessa tekemästään keksinnöstä. Kirjallisen ilmoituksen vastaanotosta alkaa kulua työantajan neljän kuukauden määräaika, jonka aikana työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle työsuhdekeksinnön oikeuksiin liittyvistä aikeistaan.

Työntekijän oikeus kohtuulliseen korvaukseen

Mikäli työnantaja käyttää oikeuttaan työsuhdekeksintöön, on työntekijällä vastaavasti oikeus kohtuulliseen korvaukseen tekemästään keksinnöstä. Työnantajan ja työntekijän tulee sopia kohtuullisen korvauksen määrästä, jolloin kohtuullisuuden arvioinnissa tulee huomioida erityisesti keksinnön arvo, työnantajalle siirtyvien oikeuksien laajuus, työntekijän työsopimus sekä työsuhteen olosuhteiden merkitys keksinnön tekemiselle.

Työnantajan oikeuden laajuus

Työnantajan oikeuden laajuus riippuu työsuhteen ja keksinnön välisestä yhteydestä. Työsuhteessa syntyneet keksinnöt voidaan jaotella toimeksiantokeksinnöiksi, työtehtäväkeksinnöiksi ja vaikutekeksinnöiksi.

Toimeksiantokeksintöinä pidetään keksintöjä, jotka ovat syntyneet työnantajan toimeksiannon johdosta. Työsuhdekeksinnöt syntyvät työntekijän suorittaessa yleisiä työtehtäviään. Vaikutekeksinnöt puolestaan syntyvät vähemmän kiinteässä suhteessa työntekijän työsuhteeseen, mutta kuuluvat työnantajan toiminta-alaan ja keksintöjen syntyyn voidaan katsoa vaikuttaneen työsuhteessa saavutettu kokemus.

Työnantajan oikeus työntekijän keksintöön on laajin, kun keksintö arvioidaan toimeksiantokeksinnöksi. Lisäksi työnantajalla on mahdollisuus saada kaikki oikeudet työntekijän työsuhdekeksintöön, mikäli keksintö kuuluu työnantajan toiminta-alaan. Työnantajan toiminta-alalla tarkoitetaan lähtökohtaisesti työnantajan harjoittamaa tosiasiallista toimintaa tai toiminnan osaa. Mikäli työntekijän keksintö syntyy vailla yhteyttä työsuhteeseen, mutta keksintö kuuluu työnantajan toimialaan, työnantajalla on etuoikeus sopia työntekijän kanssa keksinnön oikeuksien saamisesta.

Työsuhdekeksintöjä koskevasta menettelystä sopiminen

Työsuhdekeksintöjä koskevasta menettelystä on mahdollista sopia laajasti työnantajan ja työntekijän välillä. Käytännöstä voi sopia etukäteen esimerkiksi työsopimuksessa. Työsuhdekeksintö-ohjesäännöt voivat myös olla varteenotettava vaihtoehto ohjaamaan työsuhdekeksintöjen arviointia yritys- ja organisaatiotasolla.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt