Tietokantojen käyttö

Rekisteröidyistä aineettomista oikeuksista kuten patenteista, hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä ja mallioikeuksista on mahdollista hakea tietoa kansallisista ja kansainvälisistä sähköisistä tietokannoista. Tietokantojen käyttö säästää usein aikaa ja vaivaa.

Tietokannat ovat tärkeä väline, kun pohditaan esimerkiksi keksinnön uutuutta tai halutaan tietoa muiden alalla toimivien tahojen rekisteröinneistä. Tietokantojen aktiivinen seuraaminen on myös hyödyllistä mahdollisten oikeudenloukkausten havaitsemiseksi.

Tavallisimmin tietokannoista on mahdollista hakea julkaisuja käyttämällä vapaata tekstihakua tai etsimällä esimerkiksi tietyllä hakemus- tai rekisteröintinumerolla. Tietokantoja hyödynnettäessä on hyvä aina tarkistaa käytettävän tietokannan kattama maantieteellinen ala ja ajallinen ulottuvuus.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt