Patenttihakemuksen muuntaminen

Suomalainen patenttihakemus, eurooppapatenttihakemus ja kansainvälisessä vaiheessa oleva PCT-hakemus voidaan muuntaa vireillä ollessaan hyödyllisyysmallihakemukseksi. Lisäksi hakijan on mahdollista hakea samanaikaisesti sekä hyödyllisyysmallia että patenttia samalle keksinnölle. Hyödyllisyysmallihakemusta ei kuitenkaan ole mahdollista muuntaa patenttihakemukseksi, eikä mallihakemusta ole mahdollista muuntaa hyödyllisyysmalli-hakemukseksi.

Hakemuksen muuntaminen tapahtuu hakemuksella Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hakemuksessa tulee ilmoittaa patenttihakemuksen numero ja tekemispäivä. Hakemusta muunnettaessa varsinaisen keksinnön tulee säilyä samana eikä keksinnön suojavaatimuksia saa laajentaa. Mikäli hakemuksessa on ollut menetelmä- tai käyttövaatimuksia, täytyy nämä poistaa hakemuksesta, sillä ne eivät kuulu hyödyllisyysmallin suoja-alaan.

Hakemuksen muuntamisen aikarajat

Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi on mahdollista kymmenen vuotta patenttihakemuksen tekemisestä. Hakemusta muunnettaessa hyödyllisyysmallihakemuksen jättö-päiväksi tulee patenttihakemuksen jättöpäivä. Hakemuksen muuntaminen ei poista patenttihakemuksen vireilläoloa, ellei hakija erikseen peruuta patenttihakemusta.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt