Mallin rekisteröinnin edellytykset

Mallisuoja edellyttää, että malli on uusi ja yksilöllinen. Mallia rekisteröitäessä suojaa haetaan tuotteen ulkomuodon esikuvalle, joten rekisteröintiä haettaessa varsinaisen tuotteen ei tarvitse vielä olla olemassa. Mallin tulee kuitenkin olla konkreettinen, eikä mallisuojaa ole mahdollista hakea esimerkiksi sisustussuunnitelmille.

Mallin uutuusvaatimus edellyttää, ettei samanlainen malli ole aiemmin tullut julkiseksi. Uutuuden esteenä on identtinen tai lähes identtinen malli. Merkittävänä poikkeuksena mallin julkiseksi tulemisesta on kuitenkin osassa valtioita ja alueellisia järjestöjä käytössä oleva grace period, armonaika. Käytännössä Euroopan unionin alueella grace period tarkoittaa sitä, että mallia voi käyttää 12 kuukautta ennen rekisteröinnin hakemis- tai etuoikeuspäivää ilman, että rekisteröinnin edellytyksenä oleva uutuus menetetään.

Julkistamiseksi katsotaan se, että malli on julkaistu rekisteröintimenettelyssä, se on asetettu näytteille, sitä on käytetty liiketoiminnassa tai malli on muulla tavoin tullut tunnetuksi. Mallia ei kuitenkaan pidetä julkistettuna, mikäli EU:n alueella samalla alalla toimivat eivät ole kohtuudella voineet saada mallia tiedoksi tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ennen suojan hakemis- tai etuoikeuspäivää.

Mallin yksilöllisyyttä arvioidaan kiinnittämällä huomiota siihen, kuinka asiaan perehtyneen käyttäjän kokonaisvaikutelma eroaa ennen hakemis- tai etuoikeuspäivää tunnetuksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta. Käytännössä mallin kokonaisvaikutelmaa arvioidaan eri tavoin eri aloilla ja eri tavaralajien kohdalla.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt