Kansainvälinen rekisteröinti

Mallien kansainvälinen rekisteröinti tarkoittaa Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan mukaista mallien rekisteröintiä. Kansainvälinen rekisteröinti mahdollistaa maantieteellisesti laajan suojan hakemisen yhdellä hakemuksella ja kansainvälisen rekisteröinnin ylläpitämisen ja uudistamisen keskitetysti.

Myös Suomi on liittynyt Geneven asiakirjaan, joten suomalaiset tahot voivat käyttää kansainvälistä rekisteröintihakemusprosessia. Lisäksi Suomi voidaan nimetä kohdevaltioksi muissa sopimusvaltioissa sijaitsevien tahojen rekisteröintihakemuksissa ja suomalaiset voivat myös hakea kansainvälistä rekisteröintiä muiden EU-maiden kautta.

Kansainvälinen rekisteröinti takaa kustannustehokkaan prosessin kun samalla hakemuksella voidaan hakea suojaa sopimukseen liittyneissä valtioissa ja rekisteröinnin uudistaminen tapahtuu myös keskitetysti.

Hakemuksen jättäminen ja hakemuksessa esitettävät tiedot

Kansainvälinen rekisteröintihakemus tehdään joko suoraan Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOon tai Patentti- ja rekisteri-hallitukselle, joka toimittaa hakemuksen eteenpäin. Hakemus tulee tehdä englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Hakemuksessa tulee nimetä ne sopimusvaltiot ja sopimukseen liittyneet alueelliset järjestöt, joissa kansainvälistä mallisuojaa haetaan. EU on mukana sopimuksessa, joten kansainvälisessä rekisteröintiprosessissa on mahdollista nimetä halutuksi suoja-alaksi koko Euroopan unionin alue.

Hakemuksen käsittely

WIPO tutkii hakemuksen muodollisten edellytysten täyttymisen, jonka jälkeen nimettyjen valtioiden viranomaiset tutkivat hakemuksen kansallisten vaatimustensa mukaisuuden. Kansalliset virastot tiedottavat hakijaa, mikäli hakemuksessa ilmenee puutteita. Tämän jälkeen hakijalla on mahdollisuus korjata osoitetut puutteellisuudet. Lopulta rekisteröintihakemus joko hyväksytään tai hylätään kansallisen viranomaisen toimesta.

Rekisteröinnin voimassaolo

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan uudistaa viiden vuoden jaksoissa. Suojan lopullinen kesto määräytyy rekisteröinnin kohteena olevien sopimusvaltioiden lainsäädännön perusteella.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt