IPR-lausekkeet ja salassapitosopimukset

Salassapitosopimukselle voi olla käyttöä myös sellaisissa olosuhteissa, joissa varsinaiseksi suojamuodoksi ei valita salassapitoa, vaan keksinnölle tullaan hakemaan patenttia tai hyödyllisyysmallia. Patentoitavuuden ja hyödyllisyysmallin uutuusvaatimus edellyttää, ettei keksintö ole tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemispäivää.

Salassapitosopimuksella voidaan selkeästi määrittää salassa pidettävän tiedon sisältö ja varmistaa, ettei patentin tai hyödyllisyysmallin uutuusvaatimus kärsi.  Salassapito on mahdollista toteuttaa erillisillä salassapitosopimuksilla tai liikesopimukseen liitettävillä IPR-lausekkeilla.

Salassapitosopimukset ovat myös merkittävässä roolissa, kun yritys kehittää teknologiaa yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa. Tutkimus- ja teknologiayhteistyö edellyttävät erityisen tarkkaa sopimista yhteistyön yksityiskohtien ohella myös salassapidosta. Salassapitosopimus on hyvä tehdä yhteistyöstä neuvottelemisen yhteydessä.

Salassapitosopimus on ajankohtainen myös silloin, kun yritys hakee keksinnölleen rahoitusta, haluaa lisensoida keksinnön tai etsii sopimuskumppaneita.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt