Hyödyllisyysmallin rekisteröinti

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti suoritetaan toimittamalla hakemus Patentti- ja rekisteriviranomaiselle ja maksamalla rekisteröintimaksu. Hakemuslomakkeeseen tulee merkitä hakijan ja keksijän nimi- ja osoitetiedot sekä keksinnön nimitys.

Hyödyllisyysmallilomakkeen liitteenä tulee olla hakemuksen keskeisin osuus eli keksinnön selitys, suojavaatimukset ja kuvat. Hakemuksen tulee sisältää kaikki keksinnön kannalta olennaiset tiedot, sillä hakemukseen ei saa tekemispäivän jälkeen lisätä uutta tietoa keksinnöstä.

Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely

Hyödyllisyysmalleihin sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Rekisteröinti-viranomainen tutkii ainoastaan hyödyllisyysmallin muodolliset rekisteröintiedellytykset. Rekisteröintiviranomainen antaa tarvittaessa välipäätöksen, jossa pyytää hakijaa korjaamaan hakemuksen muodolliset puutteet. Hakijan tulee vastata välipäätökseen ja korjata mahdolliset puutteet kahden kuukauden kuluessa.

Uutuutta ja eroavuutta aiempaan tunnettuun tekniikkaan ei lähtökohtaisesti tutkita rekisteröintiviranomaisessa, joten tutkimisvastuu on hakijalla. Käytännössä hakijan on mahdollista pyytää rekisteriviranomaiselta tutkimusta korvausta vastaan. Lisäksi hakijan tulee tarvittaessa hakemuksessaan pyytää etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta.  Etuoikeuden pyytämisen edellytyksenä on, että hakemus tehdään 12 kuukauden kuluessa aiemmasta hakemuksesta.

Hakemuksen voi jättää Patentti- ja rekisterihallitukselle suomeksi tai ruotsiksi, mikäli hakijalla on kotipaikka Suomessa. Hyödyllisyysmallin rekisteröinti kuitenkin edellyttää, että suojavaatimukset on annettu sekä suomeksi että ruotsiksi, joten hakijan tulee ennen rekisteröintiä joko kääntää suojavaatimukset tai käännättää Patentti- ja rekisterihallituksessa. Kääntämistä tulee pyytää kirjallisesti ja maksaa käännösmaksu.

Hakemusasiakirjojen julkaiseminen

Hakemusasiakirjat ovat julkisia rekisteröinnistä lähtien tai siitä kun 15 kuukautta on kulunut tekemis- tai etuoikeuspäivästä. Hyväksytty hakemus merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin ja kuulutetaan julkaisemalla sähköisessä Hyödyllisyysmallilehdessä.

Hyödyllisyys-mallin rekisteröintiä on mahdollista lykätä enintään 15 kuukautta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä, mikäli hakija pyytää lykkäystä kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä ja maksaa lykkäysmaksun.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt