Aineettoman pääoman kaupallistaminen

Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan esimerkiksi patentteja, tavaramerkkejä ja muita taloudellisesti arvokkaita aineettomia hyödykkeitä. Aineettoman pääoman kaupallistamiseen liittyy useita liiketoiminnallisia vaihtoehtoja. Aineetonta pääomaa voidaan kaupallistaa esimerkiksi lisensoimalla tai myymällä aineettomia hyödykkeitä.

Aineetonta pääomaa myydään erityisesti yrityskauppojen yhteydessä, jolloin yrityksen IP -oikeudet kartoitetaan osana asiantuntijoiden suorittamaa due diligence -tarkastusta. Toisaalta aineettoman pääoman myynti voi olla yritykselle ajankohtaista myös silloin, kun liiketoiminnan yhteydessä syntyneet aineettomat hyödykkeet eivät kuulu yrityksen ydin-liiketoimintaan.

Lisensointi

Lisensoinnilla tarkoitetaan aineettomaan pääomaan kohdistuvien hyödyntämis- ja käyttöoikeuksien kokonais- tai osittaisluovutusta. Tuote- ja tutkimuskehityksen tuloksena syntyneiden tuotteiden tuotanto ja markkinointi vievät usein paljon taloudellisia resursseja, joten yritys saattaa mieluummin haluta luovuttaa hyödyntämis- ja käyttöoikeuksia muille elinkeinonharjoittajille.

Lisenssinantajana voi toimia yrityksen tai keksijän sijaan myös esimerkiksi yliopisto. Lisenssinsaajana olevalla toimijalla ei puolestaan usein ole mahdollisuutta kehittää puuttuvia resurssejaan sisäisesti, joten ne hankitaan yhteistyösopimusten tai yritysjärjestelyjen kautta. Toisaalta lisenssinsaaja voi lisensoinnilla tavoitella myös toimintavapautta tai nopeaa markkinoille astumista.

Ennen aineettoman pääoman varsinaista kaupallistamista yrityksen olisi hyvä harkita tuotekehityksensä tuloksena syntyneen teknologian ja muun aineettoman pääoman suojausta, markkinoiden kartoittamista ja aineettoman pääomansa arvoituttamista.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt