Terveisiä INTA:sta

Vuosittaiset INTA (International Trademark Association) -kokoukset järjestetään keväällä eri maissa, tällä kertaa Bostonissa, Yhdysvalloissa. INTA on voittoa tuottamaton järjestö, jonka jäsenenä yrityksemme on ollut jo pitkään. Järjestön juuret ulottuvat Yhdysvaltoihin ja vuoteen 1878. Viime viikolla pidetty INTA-vuositapaaminen oli jo 141:s. Kaikkien edellisten vuosien osallistujaennätykset ylitettiin jälleen: rekisteröityneitä osallistujia oli yli 11 000 noin 150:stä eri maasta. Tapaaminen on maailman tavaramerkkiammattilaisten suurin yksittäinen kokoontuminen.

Vuosittaisen tapaamisen keskipisteenä on kongressikeskus, jossa pidetään eri maiden tavaramerkkilainsäädäntöön, oikeustapauksiin, käytänteisiin ja muutoksiin liittyvät seminaarit, samoin kuin useat kollegoiden ja asiakaskontaktien väliset tapaamiset. Kongressikeskuksessa on myös messualue, jossa voi tutustua palveluntarjoajien viimeisimpiin innovaatioihin sekä usean immateriaalioikeusviraston toimintaan. Samanaikaisesti eri puolilla kaupunkia järjestetään vapaamuotoisempiakin verkostoitumistilaisuuksia; INTA:n tapaaminen on kuin pieni kaupunki, jossa samaan aikaan opiskellaan, työskennellään ja verkostoidutaan. Vuosittainen tapaaminen on muodostunut niin suureksi, että kokonaisuuden haltuunotto on haastavaa ja edellyttää hyvää priorisointia.

Boco IP osallistuu vuosittaiseen tapaamiseen monesta syystä, joista yksi tärkeimmistä on nykyisen asiamieskontaktiverkoston ylläpito ja uusien kontaktien luominen. Kollegoiden kesken pidetyissä tapaamisissa jaetaan tietoa laki- ja käytäntömuutoksista, keskustellaan vireillä olevista asioista ja syvennetään molemminpuolista ymmärrystä.

Tänä vuonna Boco IP:ltä mukana vuositapaamisessa olivat toimitusjohtajamme Karri Leskinen sekä IP-lakimiehet Peter Åkerlund ja Elina Heikkilä (kuvassa).

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt