Tavaramerkkejä koronan ja sosiaalisen eristäytymisen aikana

Viimeisten kuukausien aikana eri maiden tavaramerkkivirastoihin on tulvinut koronavirukseen liittyviä tavaramerkkihakemuksia. Samanaikaisesti uusien tavaramerkkihakemusten kokonaismäärän on raportoitu hieman laskeneen useassa maassa. Pandemian edetessä COVID-19 tavaramerkkihakemuksista on tullut globaali ilmiö, joka on herättänyt paljon keskustelua julkisuudessa.

Hakijoiden joukossa on niin yksityishenkilöitä, kuin yrityksiä että julkishallinnollisia toimijoita. Hakemuksia on ihmetelty ja jopa paheksuttu, ja tavaramerkkihakemusten kohtalosta on spekuloitu laajalti. Vastaavan laajuista ilmiötä ei muodostunut aikaisemmin maailmaa ravisuttaneiden SARS, MERS, ebola tai H1N1 (sikainfluenssa) -epidemioiden yhteydessä. EU-tavaramerkkirekisteristä tosin löytyy yksi rekisteröinti kuviomerkille H1N1 vaatteille luokassa 25. Tämän uuden ilmiön mittakaava on jotain aivan muuta ja kertoo ehkä myös siitä, kuinka syvällisesti COVID-19 pandemia on ravisuttanut yhteiskuntaamme.

Julkista keskustelua on syntynyt mm. siitä miksi joku haluaisi rekisteröidä esimerkiksi tavaramerkin CORONAVIRUS eteerisille öljyille luokassa 3, oluille luokassa 32 ja muille alkoholipitoisille juomille luokassa 33. Suomalaisesta näkökulmasta on kiinnostavaa huomata, että esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakenut EU-tavaramerkkejä sanoille Koronabotti, Coronabot sekä Coronaguide erilaisille tietoteknisille laitteille luokassa 9, lääketieteellisille laitteille ja vaatteille luokassa 10, koulutuspalveluille luokassa 41, suunnittelu- ja IT-palveluille luokassa 42 sekä terveydenhoitopalveluille luokassa 44. Muita esimerkkejä vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ovat Corona Kid tekstiilituotteille luokassa 24 ja vaatteille luokassa 25 sekä Corona Party ja After Corona Party molemmat muuan muassa ajanviete- ja diskoteekkipalveluille luokassa 41. Lisäksi Corona Hero –tavaramerkkiä on haettu esimerkiksi postikorteille ja kalentereille luokassa 16, mukeille ja lasitavaroille luokassa 21, t-paidoille ja muille vaatteille luokassa 25, Doctor Corona -merkkiä ravintolisille luokassa 5 sekä CORONAFREE -merkkiä vaatteille ja jalkineille luokassa 25. Sanamerkkiä Covid koskeva hakemus on jätetty ikkunoille ja oville luokassa 19, Medicovid -hakemus lääkeaineille ja diagnostisille valmisteille luokassa 5, Covidaloca –hakemus vaatteille luokassa 25, markkinointipalveluille luokassa 35 ja online-julkaisut luokassa 41. Kaikesta tästä voidaan todeta, että korona-aiheiset tavaramerkkihakemukset ovat osa uutta arkipäivää.

Tavaramerkin tehtävästä ja edellytyksistä

Nämä tavaramerkkihakemukset herättävät kuitenkin paljon kysymyksiä. Tavaramerkin tärkein tehtävä on toimia kaupallisena tunnusmerkkinä ja erottaa tavaramerkinhaltijan tavarat ja palvelut kilpailijoiden vastaavista tuotteista markkinoilla. Vahvaa brändiä rakentaessa kannattaisi välttää sanoja, jotka liittyvät läheisesti tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin tai kuvailevat niitä. Tavaramerkkiviranomainen voi myös katsoa, että haettu merkki ei voi toimia tavaramerkkinä, jos haetun merkin ja tuotteiden tai palveluiden välillä on liian suora yhteys. Vahvan tavaramerkin rakentamisesta kerrotaan tarkemmin blogissamme Oodi erottamiskyvylle.

On myös vaikea erottautua markkinoilla ja rakentaa vahvaa brändiä, jos rekisterissä on jo paljon samankaltaisia merkkejä kilpaileville tuotteille ja palveluille. Aikaisemmat samankaltaiset rekisteröinnit voivat lisäksi pahimmassa tapauksessa estää kokonaan rekisteröinnin. Tällaisten merkkien haltijat voivat tehdä väitteen hakemusta vastaan ja niissä maissa, joissa tavaramerkkiviranomainen tutkii oma-aloitteisesti voimassa olevia aikaisempia rekisteröintejä ne estävät hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröimisen. On hyvin todennäköistä, että monia koronavirusaiheisia tavaramerkkejä odottaa juuri tämä kohtalo.

Suomalaiset koronahakemukset

Suomessa ei ole jätetty kovinkaan paljon koronavirukseen liittyviä tavaramerkkihakemuksia. Suomen tavaramerkkirekisteristä löytyi kuitenkin muutama vireillä oleva hakemus. Tavaramerkkiä on haettu esimerkiksi sanamerkille CORONA KILLER, muuan muassa teollisuudessa käytettäville antibakteerisille ja desinfioiville pesuaineille luokassa 1 sekä bakteereja tappaville lampuille ja tutkimusvaloille luokassa 11 sekä merkille Corona Virus Stop Plus + muun muassa erinäisille kosmeettisille, hygienia- ja peseytymistuotteilla luokassa 3, antibakteerisille ja desinfioiville aineille luokassa 5 sekä hygieniamaskeille luokassa 10.

Näiden hakemusten kohtaloa ei ole vielä lopullisesti ratkaistu, mutta huhtikuussa annetuissa välipäätöksissä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on katsonut, että molemmat haetut merkit ovat vailla erottamiskykyä. PRH:n arvion mukaan, molemmat merkit mielletään ainoastaan haettuja tavaroita kuvailevaksi ilmaisuksi eikä niiden avulla voida yksilöidä haettujen tavaroiden kaupallista alkuperää. Haettu merkki Corona Virus Stop Plus + ilmaisee PRH:n tulkinnan mukaan sitä, että kyseessä ovat esimerkiksi koronaviruksen pysäyttämiseen tarkoitetut tavarat, jotka ovat jotakin enemmän taikka parempia kuin muut.

Ainakin näiden kahden tapauksen valossa vaikuttaa siltä, että Suomessa haettuja tavaramerkkejä on arvioitu perinteisistä lähtökohdista, keskittyen arvioimaan merkkien kuvailevuutta ja erottamiskykyä. Sama kohtalo lienee odotettavissa useamman EU-tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta.

Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset tavaramerkkirekisteröinnit

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (”EUIPO”) on perinteisesti suhtautunut varsin tiukasti tavaramerkkihakemuksiin, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia. EUIPO on esimerkiksi hylännyt rasistisiksi tai loukkaaviksi miellettyjä tavaramerkkihakemuksia sekä huumeisiin liittyviä tavaramerkkihakemuksia (esim. CANNABIS STORE AMSTERDAM). On arvioitu, että monet pandemian aikana vireille tulleista COVID- ja koronavirusaiheisista EU-tavaramerkkihakemuksista olisivat tämän absoluuttisen rekisteröintiesteen piirissä. Aikaisemmin tänä vuonna EU-tuomioistuin kuitenkin nosti rimaa tavaramerkkien hylkäämiselle tämän absoluuttisen esteen perusteella. Tuomioistuin katsoi päätöksessä C-240/18 P, ettei tunnetun saksalalaisen elokuvan nimi ‘Fack Ju Göhte’ ollut loukkaava ja mauton tavalla, joka olisi muodostanut estettä tavaramerkin rekisteröimiselle. On kuitenkin epävarmaa, soveltuuko tämä absoluuttinen este kaikkiin COVID- tai korona-aiheisiin tavaramerkkeihin ja onhan EUIPO lisäksi aikaisemmin rekisteröinyt edellä mainitun H1N1 tavaramerkin vaatteille.

On kuitenkin varmaa, että asian arvioiminen ei ole aivan yksinkertaista. Asiaa monimutkaistaa myös se, että ”corona”-sana on latinaa, espanjaa, italiaa ja englantia ja tarkoittaa muun muassa kruunua. CORONA tai KORONA -elementin sisältävät tavaramerkit ovat olleet pitkään hyvin suosittuja, ja niitä on entuudestaan satoja eri maiden tavaramerkkirekisterissä hyvinkin erilaisille tuotteille ja palveluille. Kansainvälisesti tunnetuin lienee CORONA-olut, mutta rekisteröityjä CORONA -tavaramerkkejä löytyy entuudestaan niin autoille, ikkunoille, ruokatuotteille kuin lääkinnällisille laitteille. Suomessakin myytiin aikoinaan varsin suosittua KORONA-kahvia. Näin ollen ei ehkä ole kovin yllättävää, että EUIPO on vastikään hyväksynyt sanamerkin CORONA erilaisille kosmeettisille tuotteille luokassa 3, kuviomerkin PASTA CORONA erilaisille pastatuotteille luokassa 30 sekä sanamerkin Coronation sikareille luokassa 34.

Muita sosiaalisen eristäytymisen ja karanteenin inspiroimia tavaramerkkejä

Uudet tavaramerkkihakemukset eivät rajoitu pelkästään koronavirusteemaan. EU-tavaramerkkiä on haettu merkeille, kuten Social Distancing Hotel hotellipalveluille luokassa 43, iskulauseelle Social Distancing: do it together erilaisille keittiölaitteille luokissa 7 ja 11, StayHomeHub vaatteille luokassa 25, ajanviete ja aikuisviihdepalveluille luokissa 38 ja 41 sekä KITCHEN QUARANTINE erilaisille ruokatuotteille ja juomille luokissa 29, 30 ja 32 sekä tanssi- ja muille ajanvietetapahtumille luokassa 41.

Suomessa PRH on rekisteröinyt tavaramerkit Quarantine Liquor-Karanteeni Viina-Karantän Brännvin luokassa 33 erilaisille alkoholipitoisille juomille ja Quarantine Beer – Karanteeni Olut – Karantän Öl luokassa 32 oluille ja erinäisille alkoholittomille juomille.

Mielenkiinnolla jäämme siis seuraamaan, miten hakemukset tullaan ratkaisemaan eri virastoissa ja eteneekö jokin hakemuksista ylimpiin oikeusasteisiin saakka.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt