Opas IPRien maailmaan: miten suojaat brändisi tavaramerkillä?

IP-lakimiehemme Peter Åkerlund kertoo, miten voit välttyä loukkaamasta muiden tavaramerkkejä, sillä tavaramerkkeihin liittyvät riidat voivat haitata liiketoimintaasi ja tulla kalliiksi. Lisäksi Peter kertoo, miten suojaat oman merkkisi vahvasti ja miten puolustat oikeuksiasi.

Miksi merkkejä suojataan ylipäänsä?

Mieti maailmaa, jossa kuka tahansa voisi markkinoida Coca-Cola-merkkistä juomaa eikä alkuperäistuotteen valmistajalla olisi keinoja estää sitä. Olisiko Coca-Cola® voinut tällöin kasvaa niin vahvaksi merkiksi? Tuskin. Ilman tavaramerkkisuojaa eläisimme hämmentävässä maailmassa, jossa kuluttajat eivät voisi luottaa, että tuote on alkuperäinen ja peräisin samalta taholta.

Miksi sinun kannattaa suojata merkkisi?

Suojaamalla oman merkkisi pääset rakentamaan vahvaa brändiä yrityksellesi ja erotut kilpailijoistasi. Rekisteröinnin avulla sinulla on mahdollisuus estää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä. Jos merkkiäsi ei ole rekisteröity, käytännössä kuka tahansa voi käyttää sitä. Erityisen tärkeää tämä on nykymaailmassa, jossa asiakkaat löytävät yrityksesi hakusanoilla netissä.

Mitä merkkejä pystyy rekisteröimään?

Merkkien rekisteröinnille on olemassa kaksi perusvaatimusta. Ensimmäinen vaatimus on, että merkki ei saa suoraan kuvailla tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Esimerkiksi diesel-sana ei kuvaile farkkujen ominaisuuksia ja pystyy sen vuoksi hyvin toimimaan tavaramerkkinä farkuille. Diesel-sana ei kuitenkaan pysty toimimaan automerkkinä, koska se kertoo mitä polttoainetta auto käyttää. Diesel-sana on niin sanotusti erottamiskykyinen vaatteille mutta erottamiskyvytön autoille. Sanojen erottamiskykyä on siis arvioitava suhteessa tuotteeseen tai palveluun, joille merkkiä on tarkoitus käyttää ja suojata.

Toinen perusvaatimus merkkien suojauksessa on, että merkki ei saa olla ristiriidassa aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin ja toiminimiin. Tavaramerkki- tai toiminimirekisterissä ei siis saa olla omaan merkkiin sekoitettavissa olevia merkkejä. Sekoittuvilla merkeillä, tarkoitetaan aiemmin suojattuja samankaltaisia merkkejä, jotka koskevat samankaltaisia tuotteita.

Tuotteiden samankaltaisuudella tarkoitettaan, että tuotteet voi mieltää tulevan samankaltaisilta yrityksiltä, ja merkit itsessään antavat samankaltaisen vaikutelman. Esimerkiksi vaatekaupassa myytävät tuotteet katsotaan samankaltaisiksi, koska niiden valmistajat ovat tyypillisesti samankaltaisia yrityksiä ja tuotteiden jakelukanavat ovat samoja. Autot eivät ole samankaltaisia vaatteiden kanssa, koska niiden jakelukanavat ovat erilaisia. Sen vuoksi vaatteille rekisteröity merkki ei yleensä ole este myöhemmin rekisteröidä samankaltaista merkkiä automerkiksi.

Miten merkkejä rekisteröidään?

Kun sopiva merkki on löytynyt, kannattaa lähteä nopeasti liikkeelle suojauksen kanssa, sillä merkkien suojausprosessit ovat pitkäkestoisia, ja niihin sisältyy aina epävarmuustekijöitä. Suomessa ja EU:ssa merkkien rekisteröinti kestää noin puoli vuotta. Muualla maailmassa prosessit kestävät puolesta vuodesta jopa kahteen vuoteen.

Tyypillisesti suomalainen yritys lähtee suoraan liikkeelle EU-aluetta koskevalla tavaramerkkihakemuksella, jos tuotetta on tarkoitus markkinoida Suomen ulkopuolella. Jos myyntiä on tarkoitus tehdä EU-alueen ulkopuolella, jätetään EU-hakemuksen jälkeen tyypillisesti kansainvälinen tavaramerkkihakemus, joka kohdistuu kiinnostaviin maihin.

Merkkien rekisteröinnissä esiintyy suhteellisen usein ongelmia. Rekisteröintiviranomaiset voivat esimerkiksi katsoa, että merkkiä ei voida rekisteröidä, koska se on sekoitettavissa aiemmin suojattuihin merkkeihin. Muiden samankaltaisten merkkien omistajat voivat myös vastustaa merkin rekisteröintiä. Vaikkakin esteitä ilmenee rekisteröintiprosessin aikana, ne ovat usein voitettavissa eri menetelmillä.

Oman merkin valvonta ja puolustus

Merkkioikeuksien puolustaminen on merkin omistajan vastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että on itse valvottava, ettei kukaan muu lähde käyttämään samankaltaisia merkkejä. Mikään viranomainen ei tee tällaista valvontaa.

Samankaltaisiin merkkeihin kannattaa puuttua, jos merkkien esiintyminen markkinoilla aiheuttaa häiriötä omien tuotteiden myynnille tai maineelle. Ennen kuin vastapuoleen ollaan millään tavalla yhteydessä kannattaa tarkasti tutkia millä todennäköisyydellä riita on voitettavissa.

Merkin omistajan kannattaa myös puuttua samankaltaisia merkkejä koskeviin tavaramerkkihakemuksiin, koska ne aiheuttavat usein hankalia ristiriitoja pitkällä tähtäimellä, ja toinen osapuoli ja muut toimijat markkinoilla voivat muuten mieltää, että he voivat käyttää samankaltaisia merkkejä.

Johdonmukaisuus voittaa!

Tärkeintä merkkien suojaamisessa on johdonmukaisuus.

  • Muista tutkia ennakkoon, että merkkisi ei loukkaa toisten oikeuksia
  • Varmista, että merkkisi on suojattavissa
  • Ryhdy suojaustoimenpiteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
  • Puutu harkitusti muiden merkkeihin, jos ne loukkaavat sinun oikeuksiasi

 

Boco IP on aineettoman omaisuuden hallintaan erikoistunut patenttitoimisto, joka on perustettu vuonna 1928. Toimimme kansainvälisesti ja palvelemme luottamuksellisesti ja joustavasti. Tarjoamme asiakkaille kattavat palvelut, joissa IPR on kiinteä osa yrityksen strategiatyötä ja liiketoimintaa.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt