We know how to protect know-how™ We know how to protect know-how™

Onko yrityksesi kansainvälistymässä? Muista myös IPR!

IPR-asioissa eli immateriaalioikeusasioissa kannattaa ennakoida. Varsinkin, jos yritys suuntaa kansainvälisille markkinoille. Toimivan IPR-strategian kehittäminen luo pohjan onnistumiselle niin aloittelevalle yritykselle kuin vakiintuneemmalle toimijallekin. Tavaramerkin suojaaminen on esimerkiksi tärkeä osa brändinrakennusta kovassa globaalissa kilpailussa. Seuraavat asiat kannattaa ainakin laittaa kuntoon.

Ennakoi ja vältä turhat riskit

IPR-asiat on aina tutkittava etukäteen. Mieti suojaamista ennen kuin julkaiset uuden tuotteen, designin tai brändin eri maissa. Muutoin kehittämisen ja markkinoinnin investointi saattaa mennä hukkaan.

Mieti yrityksesi tunnistuselementtejä ja vahvuuksia, tutustu rekisteröitäviin suojamuotoihin ja tee suunnitelma, miten voisit suojata erityispiirteesi. Tavaramerkki on brändin tärkein suojausmuoto, joten hoida ainakin tavaramerkkisuojat kuntoon. Toiminimi on monesti samalla yrityksen brändi, siksi se kannattaa suojata myös tavaramerkillä. Toiminimen rekisteröinti kotimaassa ei suojaa kilpailulta ulkomailla, jos rekisteröinti on tehty ainoastaan kansallisesti. Monesti tavaramerkkirekisteröinnin kustannus on pieni verrattuna riskiin, jonka suojaamatta jättäminen aiheuttaa. Muista, että suojan saaminen ei käy hetkessä, joten hoida hakemukset kuntoon hyvissä ajoin.

Varmista myös yrityksesi toimintavapaus. Jokaisella uudella markkina-alueella on varmistettava, ettei oma tuote tai brändi loukkaa kenenkään muun oikeuksia. Vastaan saattaa tulla uusia kilpailevia yrityksiä, jotka vahtivat oikeuksiaan tarkkaan. Jos luottaa onneensa ja jättää selvitykset tekemättä, lasku siitä saattaa olla hyvinkin kallis. Esimerkiksi yritys saattaa joutua vetämään tuotteen markkinoilta, koska se loukkaa jonkun muun patenttioikeuksia tai koska tuotenimi loukkaa jonkun muun tavaramerkkioikeuksia.

Tunne markkina-alueen erityispiirteet

IPR-suoja on aina sidottu tiettyyn alueeseen. Vaikka tuotteet ovat digitaalisia ja globaaleja, täytyy suojat aina hakea maantieteellisesti paikallisesti.

Jokaisella markkina-alueella on myös erityispiirteensä. Ongelmia saattaa tulla vastaan, jos yritys ei ennakoi suojaamalla omia oikeuksiaan etukäteen. Esimerkiksi Kiinassa tavaramerkkien kaappaukset ovat yleisiä. Tämän takia tavaramerkkiasiat kannattaa hoitaa kuntoon ennen kuin lähtee markkinoimaan tuotettaan Kiinassa.

Lisäksi lainsäädäntö ja käytännöt muuttuvat, joten kannattaa aina varmistaa, että IPR-päätökset pohjautuvat tuoreimpaan tietoon.

Älä jää ihmettelemään – tee päätös ja toimi sen mukaan

Aina kaikkia tietoja ei ole saatavilla juuri sillä hetkellä, kun IPR-päätökset ovat edessä. Yleensä kannattaa kuitenkin tehdä paras päätös sen hetkisten tietojen perusteella ja toimia päätöksen mukaan. Pieniä epävarmuustekijöitä on usein, mutta yleensä edes jonkinlaisen suojan voimaansaattaminen on parempi vaihtoehto kuin jättää asia kokonaan tekemättä.

IPR-asioita kannattaa myös seurata ja strategiaa päivittää tarpeen mukaan. Asiat tulevat uudestaan ajankohtaisiksi aina, kun luodaan uusia brändejä tai tuotteita ja myös joka kerta, kun laajentaa toimintaa uusille markkinoille.

Keskustele asiantuntijan kanssa

Rekisteröitäviin immateriaalioikeuksiin liittyy paljon sääntelyä ja hakemus on tehtävä huolella ja asiantuntemuksella, jotta se olisi hyväksyttävissä. IPR-asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä, jos IPR-asiat eivät ole ennestään tuttuja. Muutoin hakemuksen laatimiseen käytetty aika ja raha saattavat mennä hukkaan, jos hakemusta ei osata tehdä kyseisen maan viranomaisen sääntöjen mukaan ja se hylätään.

Keskustelu asiantuntijan kanssa on paras tapa varmistaa toimiva IPR-strategia. Asiantuntijan avulla voi kartoittaa mahdolliset riskit ja hyödyt sekä ennakoida toimintaa niiden perusteella. Hyvällä asiantuntijalla on globaali verkosto, ja hän pystyy antamaan neuvoja riippumatta siitä, mihin päin maailmaa olet suuntamaassa. Asiantuntijaan kannattaa olla yhteydessä ajoissa eli jo ennen kuin lähdetään valloittamaan uusia markkinoita.

Lue lisää IPR-palveluistamme täältä.

Kirjoittanut Linda Norrgård

Boco IP Oy Ab

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Puh: +358 9 686 6840
Fax: +358 9 686 68444
mail@bocoip.com

Tilaa uutiskirjeemme

Boco IP:n postituslistalla saat ajantasaiset kuulumiset aineettoman pääoman viimeisimmistä käänteistä ensimmäisenä. Kuukausittainen uutiskirjeemme tarjoaa monipuolisen katsauksen IP-aiheisiin.

Liity

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt