Kilpailuedun suojaamisen viisi vaihetta

Kilpailuedun suojaamisen viisi vaihetta

Uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen ja markkinointi on usein hektinen prosessi, jossa kaiken muun ohella myös oman toiminnan vapauden selvittämiseen ja suurella työllä luodun uuden kilpailuedun suojaamiseen tulisi ehtiä ja muistaa ottaa kantaa. Kenen tulisi siis miettiä, mitä miettiä, ja milloin miettiä?

Kun kello on lyönyt ja tuote julkistettu, voi moni suojaamisen ovi olla jo sulkeutunut, tai riski toteutunut. Uusi tuotenimi, vapaa vai oliko kenties jo toiselle varattu? Suojata, vai eikö suojata? Patentti vai mallisuoja? Tavaramerkki ainakin?

Tässä blogissa ehdotan tarkastuslistaa tuotteen elinkaaren viidelle ajankohdalle, joita ovat:

 1. tuoteidea
 2. tuotepäätös
 3. tuotteen lanseeraus
 4. tuote markkinoilla
 5. tuote poistuu valikoimasta

1. Tuoteidea: onko tuoteideasi aidosti uusi ja onko sille tilaa markkinoilla?

Kun uusi tuote- tai palvelukonsepti on vielä idean asteella, on varmistettava ainakin oikeus tuoda oma tuote markkinoille tekemällä ns. toiminnanvapauskartoitus– eli Freedom-to-Operate (FTO).

Kartoituksen tuloksena saadaan tietoa kolmansien osapuolien omistamista, meille merkityksellisistä oikeuksista. Näitä voi olla esimerkiksi tavaramerkkirekisteröinti, joka estää meitä käyttämästä jotain tiettyä tuote- tai palvelunimeä, tai voimassa oleva patentti, joka kattaa tuotteemme jonkin teknisen piirteen.

2. Tuotepäätös: tuote työn alle ja suojat kuntoon

Kun päätös idean tai prototyypin tuotteistamisesta tehdään, omien oikeuksien rekisteröinti tulee ajankohtaiseksi. Mitä, missä ja milloin tulisi suojata?

Muotoilun suojaamisessa, mutta erityisesti patentoinnissa, tuotteen julkistaminen voi haitata tai jopa estää koko suojausprosessin. Patentoitavuuden yksi edellytys on uutuus, joten patenttihakemus tulisi jättää jo ennen suunniteltua ensiesittelyä.

Tuotenimi suojataan rekisteröimällä tavaramerkki niissä palvelu- ja tavaraluokissa, jotka halutaan suojan piiriin.

Suojia haetaan usein tuotteen kaupallisen potentiaalin mukaisella laajuudella. Kattavan maantieteellisen suojan rakentaminen vie aikaa ja resursseja – myös rahaa – joten suojausstrategia kannattaa miettiä etukäteen.

On hyvä muistaa myös se, että vaikka yritys itse ei sinällään olisi kiinnostunut IPR-suojista, tulee sen silti huomioida muiden omistamat suojat omassa toiminnassaan.

3. Tuotteen lanseeraus: hyvän idean kopiointi alkaa

Uusi tuote tai palvelu voidaan nyt julkistaa, ja niin asiakkailla kuin myös kilpailijoilla on nyt mahdollisuus ensi kertaa nähdä, mitä yritys on saanut aikaan. Suojauksen kannalta on oleellista, että tavaramerkki- ja mallioikeusrekisteröinnit on tehty ja patenttihakemukset jätetty jo ennen lanseerausta.

Muista myös, että viranomainen ei valvo IP-suojia yrityksen puolesta. Yrityksen tulee itse huomata mahdolliset rikkomukset ja reagoida niihin päättämällään tavalla.

4. Tuote markkinoilla: pidetään saavutettu etu itsellä

Tuotteen markkinoilla olon elinkaari vaihtelee tuotteesta tai palvelusta riippuen, joten tämä vaihe voi olla pitkäkin. Tuotteen ollessa markkinoilla yrityksen pohdittavaksi tulee mm. seuraavia asioita:

 • Loukkaako joku oikeuksiamme? Miten puutumme siihen?
 • Oikeuksien voimassaolojen uudistukset: patenteissa vuosimaksut vuosittain, merkkien ja mallien osalta harvemmin.
 • Tuleeko suojia laajentaa uusiin maihin tai alueisiin? Tai olemmeko kenties poistumassa tietyiltä markkinoilta?
 • Entäpä tuotteen kehittyminen ja sen uudet versiot, esimerkiksi uudet merkkiversiot tai tekniset parannukset, suojataanko ne?

5. Tuote poistuu valikoimasta: suojistakin voidaan mahdollisesti jo luopua

Huomioi IP-salkkusi hallinnoinnissa, että vaikka toisaalla kehitetään uutta, toisaalla tarpeettomiksi tulleet suojat ovat potentiaalinen kohde kustannussäästöille. Tuotteen poistuessa markkinoilta on hyvä hetki pohtia esimerkiksi suojien raukeamaan jättämistä.

Vaikka teknologia olisikin jo vanhentunut, niin erityisesti brändin ja tuotenimien osalta on silti hyvä muistaa, että tunnettu brändi kannattaa ja kuljettaa asiakkaita yli teknisten muutosten.

Lopuksi

Toivottavasti tästä tarkastuslistasta oli sinulle apua. Olethan yhteydessä, jos kuitenkin herätin enemmän kysymyksiä kuin mihin osasin vastata. Olen mielelläni apunasi!

Muistilista

 • Palvelut

  • Henkilöt