IPR-vakuutus antaa yritykselle muskeleita oikeuksiensa puolustamiseen

Kun tapaan yrittäjiä ensimmäisen kerran kysyn usein, mikä on heidän yrityksensä arvokkainta omaisuutta. Omaisuutta, joka on kriittisintä yrityksen toiminnalle ja kasvulle. Valtaosa yrittäjistä vastaa, että se on patentti, tavaramerkki tai jokin muu aineeton oikeus.

Yhdysvaltojen 500 suurimman yrityksen aineettoman omaisuuden osuus koko omaisuudesta on kasvanut peräti 84 %:iin, ja sama trendi näkyy siis luonnollisesti suomalaisissakin yrityksissä.

Yritykset ovatkin aiempaa kiinnostuneita aineettomiin oikeuksiin liittyvästä riskienhallinasta. Hyvä IPR-suunnitelma oikeuksien hallinnasta, hyödyntämisestä ja suojaamisesta kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin. Riskejä kannattaa myös siirtää ja jakaa. Sopimukset kannattaa tehdä huolella ja varmistaa muun muassa,  että aineettomiin oikeuksiin liittyvistä vastuista ja vahingonkorvausvelvollisuuksista on sovittu tarkoituksenmukaisella tavalla. Näissä tilanteissa asiantuntija-avun käyttäminen on lähes aina perusteltua. Riittävä kilpailijaseuranta ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen IPR-riskeistä vähentävät myös riitoja ja turhia toisten aineettomien oikeuksien loukkauksia.

Aineettomiin oikeuksiin kuten patentteihin, tavaramerkkeihin ja tekijänoikeuksiin liittyviä riskejä voi myös vakuuttaa. Usein asiakkaamme kertovat minulle, että heillä on asiat kunnossa, koska kaikki on suojattu patenteilla.  Asiakas on toiminut järkevästi suojaamalla innovaationsa, mutta tämä ei useinkaan vielä riitä.  Nykyaikana kysymys on yhä enemmän siitä, että oikeuksiaan pitää olla myös valmis, joskus aggressiivisestikin,  puolustamaan. IPR-vakuutus antaa pienellekin yritykselle muskelia osoittamaan, että yritys on valmis puolustamaan toimintansa kannalta kriittisiä aineettomia oikeuksiaan ja vaatimaan muita lopettamaan omien oikeuksiensa loukkaamisen. Rahoitusta haettaessa IPR-vakuutus on myös erinomainen osoitus siitä, että yritys hoitaa aineettomia oikeuksiaan ammattimaisesti.

Aineettomia oikeuksia ja erityisesti patentteja koskevat riidat voivat Suomessa ulkomaista puhumattakaan olla erittäin kalliita ja kestää useita vuosia. Tästä syystä oikeudenkäynti- ja asianajokulut ovat IPR-riidoissa usein paljon suurempia kuin oikeuden mahdollisesti määräämä vahingonkorvaus toiselle osapuolelle. IPR-vakuutus antaa turvaa näiden riskien varalta. Perinteinen oikeusturvavakuutushan ei näihin riitoihin liittyviä kustannuksia korvaa. Ja mikä tärkeintä jos vaihtoehtona on pitkä oikeusprosessi, jonka lopputulos on epävarma, kasvaa molempien osapuolten halukkuus löytää parempi sovintoratkaisu esimerkiksi lisenssisopimus. Yrityksen kannattaa ottaa IPR-vakuutus mahdollisimman aikaisin. Näin varmistetaan että kaikki oikeudet ja niitä koskevat sopimukset ja riidat kuuluvat vakuutuksen piiriin. Silloin kuin havaitaan, että kilpailija loukkaa omaa patenttia tai tavaramerkkiä on jo liian myöhäistä!

Tapio Valtonen
If, tuotepäällikkö, yritysasiakkaiden vastuuvakuutukset

Lue lisää Ifin IPR-vakuutuksesta täältä: https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/vastuuvakuutukset/ipr-vakuutus

Bocon sivuilta voit lukea IPR-vakuutuksesta täältä.

 

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt