We know how to protect know-how™ We know how to protect know-how™

IPR osaksi bio- ja lääketieteilijöiden tutkijakoulutusta Helsingin ja Tampereen yliopistoissa

Yliopistoissa on havaittu immateriaalioikeuksien kasvava merkitys. Innovaatioita syntyy niin oman tutkijayhteisön, yhteistyöhankkeiden kuin uusien, tutkimuksen ympärille perustetavien yritysten parissa, jolloin keksintöjen suojaus ja omistus ovat tärkeitä kysymyksiä. Patenttiasiamiehemme, FT, dosentti Kirsi Paukku on luonut yliopistoille IPR-kurssikokonaisuuden A biomedical view of patenting, joka on ollut ensimmäistä kertaa tarjolla Helsingin ja Tampereen yliopistojen biotieteiden ja lääketieteen tohtorikoulutettaville. Haastattelimme Kirsiä, Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan koordinaattoria, FT Henna Mattilaa sekä Helsingin yliopiston tohtoriopiskelijaa, FM Kari Salokasta.

Patenttiasiamies Kirsi Paukku, miten idea IPR-kurssista yliopistossa sai alkunsa?

Kurssilla oli oikeastaan kaksi lähtökohtaa: Olen useana vuonna käynyt luennoimassa patentoinnista Helsingin yliopistossa elintarviketieteen opiskelijoille ja havainnut, että laajemmallekin IPR-kurssikokonaisuudelle olisi kysyntää. Toiseksi olen itse tutkijataustainen ja tiedän konkreettisesti, että IPR-tietoutta tarjotaan vain niukasti yliopistotutkijoille, vaikka immateriaalioikeudet ovat tärkeä osa tutkijan työn tulosten suojaamista. Olen havainnut, että tutkijat ja patenttiviranomaiset tuntuvat usein puhuvan eri kieltä, joten halusin perehdyttää tutkijoita esimerkiksi siihen, millä kriteereillä patenttiviranomaiset määrittelevät, onko joku keksintö kuvattu jo aiemmin. Lisäksi halusin kurssin myötä nostaa esille myös työn patenttien parissa yhtenä uravaihtoehtona.

Miten yliopistoilla on otettu kurssi vastaan?

Sekä Helsingin että Tampereen yliopistot suhtautuivat ajatukseen verkkokurssina toteutettavasta IPR-kokonaisuudesta avoimin mielin. Tutkijakoulukoordinaattorit molemmissa ylipistoissa ovat olleet hyvin avuliaita käytännön järjestelyissä ja muutenkin yhteistyö on sujunut hyvin.

Miten yhteydenpito kurssin aikana on toiminut?

Vaikka verkkokurssilla kontakti opiskelijoihin ei ole yhtä henkilökohtaista kuin perinteisellä luentokurssilla, koen, että tämä on ollut onnistunut tapa järjestää opetusta. Kurssilaisten asiantuntevat vastaukset kurssin suorittamiseen edellytettyihin tehtäviin ovat jopa ylittäneet odotukseni. Itse olen pyrkinyt antamaan jokaiselle osallistujalle myös henkilökohtaista palautetta sähköpostitse ja tukemaan opiskelijoita, mikäli heillä on näyttänyt olevan haasteita johonkin tehtävään liittyen.

Mitä olet itse oppinut? Millaisia jatkosuunnitelmia on kurssin suhteen?

Vaikka olen järjestänyt aiemminkin kursseja yliopistolla, verkkokurssin suunnittelu ja toteuttaminen on minulle uusi kokemus. Tutkijakoululaiset olivat motivoituneita ja nopeita oppimaan IPR-asioiden perusteet, joten tällainen lyhyt verkkokurssi sopii jatkossakin mainiosti IPR-perustiedon hankkimiseen.

Tarkoitus on jatkaa kurssin tarjoamista Helsingin ja Tampereen yliopistoissa sekä laajentaa sitä muidenkin yliopistojen tutkijakouluihin, joista useamman kanssa olen ollut jo puheissa asiasta. Kurssi voisi soveltua myös muihin oppilaitoksiin.

***

Koordinaattori Henna Mattila, miten kiinnostuitte Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa ottamaan IPR-kurssin tarjontaanne?

Hoidan tohtorinohjelmaan koulutuksiin liittyviä asioita Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa, ja patenttiasiamies Kirsi Paukku otti minuun yhteyttä ehdottaen IPR-kurssia. Keskustelimme tästä yliopistolla ja päätimme ottaa kurssin rohkeasti kokeiluun, sillä meillä ei ole aiemmin ollut vastaavaa tarjolla omassa tohtorinkoulutusohjelmassamme. Aineettomat oikeudet ovat yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävä, ajankohtainen aihe. IPR-kurssi on myös toimialat ylittävää koulutusta, joka hyödyttää opiskelijoita laajaa skaalalla.

Miten näet IPR:n merkityksen yliopistojen tutkimustoiminnassa?

Näkisin, että immateriaalioikeuksien tunteminen on tärkeää kaikille tutkijoille. Esimerkiksi rahoitusta hakiessa on jo hyvä tietää, mitkä ovat omat oikeudet ja rahoittajan oikeudet sekä mihin sitoutuu IPR:ien osalta. Jos tutkimuksessa käy niin onnekkaasti, että tekee merkittävän löydön, niin tutkijalla tulisi olla ainakin perustiedot, miten tulisi toimia. IPR-kurssi on tästä näkökulmasta hyödyllinen lisä tutkijakouluun.

Miten kurssi istuu tutkijankoulunne kokonaisuuteenne? Millaista palautetta olette saaneet opiskelijoilta?

Kurssi istuu kokonaisuutteemme oikein hyvin. Tämä täyttää väitöskirja- ja post doc -tutkijoidemme olemassa olevaa tarvetta, johon emme ole aiemmin pystyneet vastaamaan.

Kurssi on saanut pelkästään positiivista palautetta opiskelijoilta. He ovat olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että kurssin on saanut suorittaa verkkokurssina, jolloin luentoaikataulut eivät sido heitä. Myös käytännön järjestelyihin ja materiaaleihin ollaan oltu tyytyväisiä.

Aiotteko jatkossa hyödyntää IPR-kurssia tutkijakoulunne kurssitarjonnassa?

IPR-kurssihan on nyt toteutettu ensimmäistä kertaa meidän lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa, ja pohdimme parhaillaan, miten tätä voisi hyödyntää Tampereen yliopiston useissa muissa tutkija- ja tohtoriohjelmissa. Tästä on jo keskusteltu koko yliopiston tutkijakoulun tasolla ja kiinnostusta tarjota IPR-kurssia kaikille yliopiston väitöskirjatutkijoille on olemassa.

***

Tohtoriopiskelija Kari Salokas, mikä sai sinut kiinnostumaan IPR-asioista?

Huomasin IPR-kurssin kurssitarjonnassa ja päätin lähteä mukaan kurssille uteliaisuuttani. Kiinnostukseni IPR-asioihin vahvistui tällä kurssilla. Tosin minulla oli jo hiukan perustietoa entuudestaan IPR-asioista, sillä olin ollut jo aiemmin aiheeseen liittyvällä luennolla.

Millainen IPR-kurssi on ollut opiskelijan näkökulmasta?

Kurssi on ollut mukava kokonaisuus ja kaiken kaikkiaan inspiroiva. Minulle sopi hyvin, että sain tehdä tehtäviä omaan tahtiini ja omin ehdoin, kun materiaali oli verkossa koko ajan saatavilla. Pystyin täten jaksottamaan kurssia hyvin muiden töitteni ohelle. Myös yhteydenpito kurssin vetäjän Kirsi Paukun kanssa oli vaivatonta ja nopeaa.

Millaista tutkimusta teet itse tällä hetkellä? Voiko IPR:iä soveltaa siihen?

Keskityn perustutkimukseen proteomiikan alalla. Tutkimukseni aiheena ovat solun signalointireittien vuorovaikutusverkot. Koska tutkimukseni on tosiaan tällä hetkellä perustutkimusta ja aika kaukana sovellutuksista, ei IPR-asioilla ole suurta merkitystä sen kannalta. Uskon kuitenkin, että tästä tietotaidosta on minulle tulevaisuudessa hyötyä.

Mikä on ollut tärkein kurssin oppi sinulle tutkijana?

On tärkeää tuntea eri immateriaalioikeudet ja miten ne soveltuvat käytäntöön. Vaikka IPR:t eivät tällä hetkellä ole ajankohtaisia oman tutkimukseni suhteen, niiden tunteminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Mielenkiintoni patenttialaan vahvistui kurssilla ja olen pohtinut sitä kurssin jälkeen mahdollisena jatkona työuralleni.

Kirjoittanut Milja Saarimaa

Boco IP Oy Ab

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Puh: +358 9 686 6840
Fax: +358 9 686 68444
mail@bocoip.com

Tilaa uutiskirjeemme

Boco IP:n postituslistalla saat ajantasaiset kuulumiset aineettoman pääoman viimeisimmistä käänteistä ensimmäisenä. Kuukausittainen uutiskirjeemme tarjoaa monipuolisen katsauksen IP-aiheisiin.

Liity

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt