FICPI Open Forum -konferenssi pidettiin tänä vuonna Itävallassa

FICPI eli Fédération Internationale des Conceils en Propiété Intellectuelle on vuonna 1906 perustettu kansainvälinen järjestö, joka kokoaa yhteen teollisoikeuksien ammattilaisia yli 80 maasta. Järjestö on ammattikuntajärjestö, eli pyrkii takaamaan jäsentensä työn laadun, ammattitaitojen kehittymisen ja myös niiden siirtymisen uusille tekijöille.

Kun otin ensiaskeleita patenttiasiamiehenä, kryptiseltä vaikuttavien lyhenteiden määrä oli päätähuimaava. Hakemuksen laatiminen alkoi aina tavaamalla keksijän kanssa auki keksintöilmoituksen oudot kirjainsarjat. Kun lyhenteiden käyttö näin someaikana ei ole suinkaan vähentynyt, ennemminkin päinvastoin, päätin astua hetkeksi keksijän rooliin ja avata teille alaamme läheltä tai kauempaa seuraaville minkälainen tekijä löytyy aina toisinaan esille tulevan kirjainsarjan FICPI takaa.

FICPI pyrkii takaamaan jäsentensä työn laadun, ammattitaitojen kehittymisen ja myös niiden siirtymisen uusille tekijöille. FICPIn jäsenyys ei ole alan toimijoille itsestäänselvyys, edellytyksenä on järjestön asettamien ja valvomien kriteerien täyttäminen. Meille suomalaisille asiamiehille pääsy FICPIn jäseneksi tapahtuu kotimaisen järjestömme kautta (Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, SPAY). Varsinaiseksi jäseneksi on mahdollista päästä, kun on vähintään kuuden vuoden ajan toiminut päätoimisesti asiamiehenä immateriaalioikeudellisia palveluja tarjoavassa yrityksessä. Yhdistyksen toimintaan voi kuitenkin osallistua juniorijäsenenä jo kahden vuoden asiamiestehtävissä toimimisen jälkeen.

FICPI on ollut jäseniensä kautta mukana immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sopimusten laadinnassa, ja sen komiteat antavat jatkuvasti mielipiteitä ja suosituksia alan ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi. Näiden lisäksi FICPI järjestää Open Forum -konferensseja, joissa on mahdollisuus kuulla esityksiä ajankohtaisista asioista ja tavata muita alan toimijoita ympäri maailmaa.

Tämän vuoden Open Forum pidettiin upeassa historiallisessa ympäristössä Itävallan Wienissä. Patentteja, tavaramerkkejä ja IP-yrityksen johtamista koskevia aihealueita käsiteltiin rinnakkaisissa sessioissa kahden päivän ajan, ja mielenkiintoisia teemoja oli enemmän kuin päivässä aikaa. Osa sessioista päivitti tapahtumia, trendejä ja päätöksiä, joista alalla toimivien täytyy pysyä tietoisina. Osa aiheista taas liittyi laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden vaikutukseen alan toiminnalle. Eräs mielenkiintoisimmista keskusteluista virisikin kudosten 3D-tulostukseen keskittyneen yrityksen edustajan esityksestä. Uudet teknologiat ja niihin liittyvät patentoinnin erityiskysymykset ovat kiehtovia, paljon on vielä nähtävää ja ratkaistavaa niiden osalta.

Eräs toinen paljon mielenkiintoa herättänyt aihe liittyi yritystoiminnan haasteisiin. Työntekijöiden sitouttaminen on kaikkien yritysten yleinen haaste, mutta alan yrityksille uusien asiamiehien pätevöittäminen on yksi merkittävämpiä investointeja, sillä alalle pääsyn vaatima koulutus on pitkä ja sen lisäksi suoritettava pakollinen lisäpätevöityminen on hyvin kallista yrityksille. Keskusteluissa vaihdettiin vilkkaasti ajatuksia asiantuntijoiden motivoinnista ja erityisesti siitä, miten alan kovin suorituskeskeisessä ympäristössä pystytään innostamaan uutta sukupolvea, joille tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on entistä tärkeämpää.

FICPIn oheisohjelma sisältää aina loistavia iltatapahtumia, jotka tarjoavat erinomaisen tilaisuuden verkostoitua kansainvälisesti oman alan tekijöihin. Ongelmia ratkoessa on aina helpointa osoittaa kysymys jo ennestään tutulle henkilölle, niinhän asiat parhaiten sujuvat. Boco IP on aktiivisesti verkostoitunut monessa järjestössä, ja FICPI on niistä yksi tärkeimmistä.

Ensi vuoden FICPI Open Forum järjestetään 7.-10.10.2020 Ranskan Cannesissa. Open Forumit ovat nimensä mukaisesti avoimia, niihin osallistuminen ei edellytä FICPIn jäsenyyttä. Jos siis tiivis ja silti lämminhenkinen tilaisuus alan uutisten päivitykseen kiinnostaa, kannattaa ajankohta merkitä kalenteriin. Siellä nähdään?

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt