We know how to protect know-how™ We know how to protect know-how™

Onko IP-resurssisi valjastettu toteuttamaan yrityksesi liiketoimintastrategiaa?

Onko IP-strategia jo osa liiketoimintastrategiaasi? Hyvin tehdyllä strategiatyöllä varmistat, että yrityksesi olemassa olevat IP-resurssit kohdennetaan tehokkaasti ja budjetti on kunnossa. Boco IP:n yksi strategiatyön väline on DIPS (Design IP Strategy), joka on käytännönläheinen ja eri tarpeisiin skaalautuva työkalu. Akkreditoidut DIPS-konsulttimme eurooppapatenttiasiamies Tomi Salter ja konsultointijohtaja Petri Nieminen kertovat, mitkä ovat DIPS-strategiatyön edut ja kuinka prosessi etenee.

DIPS-projektilla yritys saa linkitettyä IP:nsä liiketoimintastrategiaan, ja samalla IP-salkku tulee käytyä jäsennellysti läpi. Vuosien varrella yrityksen lähtökohdat ovat voineet muuttua niin, ettei nykyinen IP-salkku välttämättä palvele enää liiketoiminnan tavoitteita. DIPS:n kautta markkinoilta voidaan hahmottaa yritykselle myös uusia kumppanuusmahdollisuuksia ja asiakkaita. Kun yrityksen eri osastot saadaan saman pöydän ääreen keskustelemaan ja luomaan toimenpidesuunnitelma mittareineen, ei päivittäisessä työssä tarvitse palata yksittäisiin IP-kysymyksiin. Yhteisellä suunnitelmalla varmistetaan myös olemassa olevien resurssien kohdentaminen tärkeimpiin keihäänkärkiin.

Tomi ja Petri, mitä tarkoittaa DIPS?

DIPS eli Design IP Strategy on Patentopoliksen kehittämä menetelmä IP-strategiatyöhön. DIPS:n ehdoton vahvuus on sen käytännönläheinen tapa luoda IP-strategiaa toteuttava toimenpidesuunnitelma. Tällä konkreettisella suunnitelmalla varmistetaan, että IP on linjassa liiketoiminnan eikä pelkästään tuotekehityksen tai keksijöiden kanssa.

DIPS on erinomainen työkalu osana strategiatarjontaamme. Se takaa jäsennellyn tavan lähestyä IP:seen ja liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä, sekä viedä projekti tehokkaasti läpi. DIPS on helposti sovitettavissa joko tiettyyn osa-alueeseen keskittyväksi projektiksi tai laajaksi koko yrityksen kattavaksi hankkeeksi. Lisäksi se voidaan toteuttaa erikokoisille yrityksille.

Miten DIPS-prosessi etenee?

Aluksi on tärkeää miettiä strategiatyön laajuutta; onko kyseessä esimerkiksi koko yritys vai tietty liiketoiminta-alue tai teknologia-alue. DIPS-työ lähtee aina liiketoiminnasta: Mikä on yrityksen liiketoiminta? Mitä kilpailijat tekevät? Mitkä ovat yrityksen uudet keihäänkärjet?

Yksinkertaisuudessaan DIPS-projektissa kartoitetaan yrityksen omat liiketoiminnan tavoitteet, uhkat ja mahdollisuudet sekä katsotaan, mikä on IP:n nykytilanne, tavoitetila ja budjetti. Tarkastelemme yrityksen markkinakenttää, esimerkiksi millaisia potentiaalisia kilpailijoita, kumppanimahdollisuuksia ja asiakkaita sieltä löytyy.

Projekti etenee Bocon valmistelemien työkokousten sarjana; tyypillisesti kokouksia on kolmesta viiteen. Työkokousten välissä molemmat osapuolet tekevät kotitehtäviä. Yleensä koko prosessi kestää kahdesta kolmeen kuukautta – toki tiiviimpikin tahti on mahdollista asiakkaan toiveesta. Vaikka DIPS vaatiikin asiakasyrityksen johdon, markkinoinnin, tuotekehityksen ja IP:n panosta ja sitoutumista, projekti on kuitenkin lyhytkestoinen, ja me vastaamme siitä, että työkokoukset ovat aina ensiluokkaisesti valmisteltuja.

Lopputulos on yrityksen potentiaalisinta liiketoimintaa tukeva IP:n kehityssuunnitelma. Kun tärkeimmät liiketoiminnat on tunnistettu, etsitään ratkaisuja, miten niitä voidaan tukea IP:llä. DIPS-projekti auttaa kohdistamaan toimenpiteet resurssien mukaan oikeisiin asioihin. Samalla luodaan karkea budjetti siitä, mitä toimenpiteet maksavat rahassa ja henkilöresursseissa, sekä luodaan kriteeristö, jolla mitataan suunnitelman onnistumista.

Miten asiakkaat ovat hyötyneet DIPS:stä?

Tärkeä asiakkailta tullut palaute liittyy yrityksen oman henkilöstön ja eri osastojen kohtaamiseen: johto ja erilaiset asiantuntijat tapaavat toisiaan toki arjessa, mutta harvoin heillä on mahdollisuutta keskittyä kootusti IP-kysymyksiin. DIPS luo foorumin tälle tärkeälle keskustelulle. Oikeastaanhan tässä käydään jäsennellysti läpi sellaisia asioita, joista yrityksessä on joka tapauksessa keskusteltava kunkin IP:n elinkaaren aikana. Kun strategiatyön kautta asiat on hyvin suunniteltu etukäteen, adhoc-päätöksenteon tarve vähenee päivittäisessä työssä.

DIPS tarjoaa asiakkaalle myös mainion mahdollisuuden käydä heidän nykyinen IP-salkku jäsennellysti läpi ja luoda sille score card rating. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa tiedon, kuinka hyvin yrityksen IP-suojat vastaavat nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa. Samalla nähdään myös aukot, eli missä yrityksen IP-suojat ovat puutteellisia. Monesti huomataan, kuinka yrityksen lähtökohdat ovat muuttuneet vuosien varrella, eikä IP välttämättä enää ole linjassa nykytilan kanssa. Ympäristö ja painopisteet ovat saattaneet muuttua niin, että nykyisten IP-oikeuksien asemaa on syytä arvioida uudestaan.

Kenelle suosittelette DIPS-projektia?

DIPS-prosessin edut tulevat parhaiten esiin, kun yrityksellä on enemmän kuin kourallinen IP:tä. Jos yritys on itse juuri päivittänyt tai päivittämässä liiketoimintastrategiaansa, niin DIPS on oikeastaan suoraa jatkoa tälle työlle. DIPS:n etu on se, että siitä saa nopeasti jäsennellyn suunnitelman, miten IP voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea strategiaa. DIPS takaa, että riippumatta yrityksen koosta ja resursseista, lopputulema on aina se, että olemassa olevat resurssit saadaan kohdistettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikäli kiinnostuit yrityksesi IP-strategian kuntoon laittamisesta, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Petri Nieminen, p. +358 9 6866 8412, petri.nieminen@bocoip.com

Tomi Salter, p. + 358 9 6866 8439, tomi.salter@bocoip.com

Lue lisää DIPS-strategiapalvelustamme.

Kirjoittanut Milja Saarimaa

Boco IP Oy Ab

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Puh: +358 9 686 6840
Fax: +358 9 686 68444
mail@bocoip.com

Tilaa uutiskirjeemme

Boco IP:n postituslistalla saat ajantasaiset kuulumiset aineettoman pääoman viimeisimmistä käänteistä ensimmäisenä. Kuukausittainen uutiskirjeemme tarjoaa monipuolisen katsauksen IP-aiheisiin.

Liity

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt